Сегодня:

Форум клуба "18 миллиметров"

Про проведення полювання у мисливський сезон 2009/2010 року (українською мовою)

Наказ Державного комітету лісового господарства України від 17.04.2009 р. №102 «Про проведення полювання у мисливський сезон 2009/2010 року»

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Н  А  К  А  З

17.04. 2009 року

м. Київ

№ 102

Про проведення полювання у мисливський сезон 2009/2010 року

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2009 року за № 367/16383
Відповідно до Закону України «Про мисливське господарство та полювання» і Положення про Державний комітет лісового господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 року № 883,

Н А К А З У Ю :

 1. Установити такі строки полювання:
  • 1.1. На качок (крім гоголя, черні білоокої, савки, огара, галагаза, гаги звичайної, лутка, крохалів), лиску, куликів (крім кулика-сороки, ходуличника, шилодзьобки, кроншнепів, чайки, лежня, дерихвостів, поручайника, крем’яшника, чорниша, перевізника, фіфі, зуйків морського, малого, великодзьобого, галстучника), голубів (крім голуба-синяка) — з 18-ї години 15 серпня до 27 грудня 2009 року включно.
  • 1.2. На гусок: сіру, білолобу велику, гуменника — з 18-ї години 15 серпня 2009 року до 31 січня 2010 року включно.
  • 1.3. На перепілку — з 18-ї години 15 серпня до 31 жовтня 2009 року включно.
  • 1.4. На куріпку сіру та фазана — з 3 жовтня до 27 грудня 2009 року включно.
  • 1.5. На пернату дичину, вирощену на фермах і випущену в мисливські угіддя «під постріл» — з 1 серпня до 27 грудня 2009 року.
  • 1.6. Індивідуального полювання на копитних тварин:
   • на самця козулі (з урахуванням селекційного відбору)- з 1 травня до 27 грудня 2009 року включно;
   • на самця кабана — з 1 серпня 2009 року до 31 січня 2010 року включно;
   • на молодняк кабана — з 1 вересня 2009 року до 31 січня 2010 року включно;
   • на оленів благородного і плямистого, лося, лані, муфлона, на молодняк (до 2-х років) зазначених видів, а також на самок кабана та козулі — з 1 вересня до 27 грудня 2009 року включно.
  • 1.7. Колективного та облавного полювання на диких парнокопитих тварин — з 24 жовтня до 27 грудня 2009 року включно.
  • 1.8. На бабака — з 4 липня до 27 вересня 2009 року включно.
  • 1.9. На зайця-русака, лисицю, єнотоповидного собаку, куниць лісову та кам’яну, тхора лісового, ондатру, білку, бобра — з 7 листопада 2009 року до 31 січня 2010 року включно.
 2. Установити, що:
  • 2.1. Днями полювання є:
   • на пернатих — субота, неділя та середа, а для мисливців з собаками лягавих порід і спанієлями (за винятком полювання на гусей) додатковий день полювання — четвер. На вальдшнепа для іноземних та вітчизняних мисливців в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях — усі дні тижня. На вирощену на фермах та випущену «під постріл» пернату дичину — усі дні тижня (за умови наявності спеціально відведених для цієї мети наказом користувача мисливських угідь ділянок);
   • на копитних при індивідуальному полюванні — усі дні тижня, а при колективному та облавному полюванні — субота та неділя;
   • на хутрових — субота й неділя.
  • 2.2. Денна норма відстрілу зайця-русака одним мисливцем — один заєць. Норми відстрілу єнотовидного собаки та лисиці не лімітовано.
  • 2.3. Норма добування пернатої дичини одним мисливцем за день полювання не повинна перевищувати:
   • гусей — 3;
   • качок — 5;
   • лисок — 7;
   • куликів — 10;
   • голубів — 10;
   • перепілок — 15;
   • куріпок сірих — 3;
   • фазанів — 3;
   • перната дичина, вирощена на фермах «під постріл», — не лімітовано.
  • 2.4. У місцях зимівлі диких гусей на Азово-Чорноморському узбережжі полювання на них дозволяється тільки на суходільних ділянках і внутрішніх водних об’єктах із засідки у світлу частину доби.
  • 2.5. Полювання на зайця-русака, єнотовидного собаку, лисицю та пернату дичину проводити за відстрільними картками, що видаються користувачами мисливських угідь, у межах установленої пропускної спроможності угідь.
  • 2.6. Полювання на диких парнокопитих тварин, білку, куниць лісову та кам’яну, тхора лісового, бобра, бабака, ондатру проводити за ліцензіями згідно із затвердженими Міністерством охорони навколишнього природного середовища України лімітами добування (відстрілу, відлову) диких парнокопитих та хутрових звірів у сезон полювання 2009/2010 року та Положенням про порядок поводження із зброєю, видачі ліцензій на добування мисливських тварин та проведення полювань, затвердженого наказом Держкомлісгоспу від 02.04.2007 № 129, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.04.2007 за № 389/13656 (далі — Положення).
  • 2.7. Колективне та облавне полювання на парнокопитих тварин дозволяється в складі не більше двадцяти мисливців, включаючи нагоничів, і не більше двох разів в одному мисливському угідді (квартал, поле і т.п.) протягом сезону.
  • 2.8. Добування вовка, лисиці та єнотовидного собаки дозволяється здійснювати за наявності в мисливця ліцензії або відстрільної картки на добування інших мисливських тварин. Відстріл вовка та лисиці не в мисливський сезон або в заборонених для полювання місцях здійснюється мисливцями з дозволу Республіканського комітету Автономної Республіки Крим лісового та мисливського господарства, обласних управлінь
   лісового та мисливського господарства, державного підприємства «Севастопольське досвідне лісомисливське господарство», а в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду — з дозволу Республіканського комітету Автономної Республіки Крим охорони навколишнього природного середовища, державних управлінь охорони навколишнього природного середовища в областях, місті Севастополі за письмовою заявкою користувача мисливських угідь.
  • 2.9. Умови організації та здійснення полювання іноземцями, розмір плати за надані послуги й добуту продукцію визначаються відповідними договорами, що укладаються між іноземцями або юридичними особами, які організовують для них полювання, та користувачами мисливських угідь.
  • 2.10. Відстріл мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи проводити відповідно до Інструкції з проведення вибіркового діагностичного відстрілу мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи, затвердженої наказом Держкомлісгоспу від 9 жовтня 2001 року № 94, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2001 року за № 900/6091. Тварин, добутих у порядку проведення селекційного та вибіркового діагностичного відстрілу для проведення ветеринарно-санітарної експертизи, зараховувати до ліміту їх добування у сезоні полювання 2009/2010 року.
  • 2.11. Відлов з метою переселення в угіддя інших користувачів у рахунок ліміту добування 2009/2010 року дозволяється проводити в усі дні тижня: бабака — з 1 червня до 1 серпня 2009 року, парнокопитих тварин — з 1 вересня 2009 року до 1 березня 2010 року. На кожну відловлену тварину до початку її вивезення обов’язково закривається ліцензія.
 3. Республіканському комітету Автономної Республіки Крим лісового та
  мисливського господарства, обласним управлінням лісового та мисливського
  господарства, державному підприємству «Севастопольське досвідне лісомисливське
  господарство» за узгодженням з Республіканським комітетом Автономної Республіки
  Крим з охорони навколишнього природного середовища, державними управліннями
  охорони навколишнього природного середовища в областях, місті Севастополі та з
  урахуванням епізоотичної ситуації в регіоні:

  • 3.1. Установити відповідно для Автономної Республіки Крим, областей, міста Севастополя конкретні дати відкриття та закриття полювання на той чи інший вид мисливських тварин, норми добування тварин, дні полювання, порядок та місця проведення полювання на пернату дичину (з урахуванням вимог Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів) у межах, визначених цим наказом. Закривати полювання на окремий вид або всі види диких тварин в мисливських угіддях окремого користувача, району та регіону при виникненні або загрозі поширення особливо небезпечних хвороб, у тому числі спільних для тварин і людей.
  • 3.2. Видати користувачам ліцензії відповідно до затверджених у встановленому порядку лімітів добування диких парнокопитих та хутрових звірів.
  • 3.3. Своєчасно довести до відома всіх користувачів мисливських угідь та зацікавлених державних органів Автономної Республіки Крим, областей, міста Севастополя встановлені терміни та порядок здійснення полювання на диких тварин у мисливський сезон 2009/2010 року.
  • 3.4. Провести з користувачами мисливських угідь регіону наради з питань відкриття та проведення полювань, дотримання техніки безпеки на полюванні відповідно до Положення.
  • 3.5. У співпраці з Державною екологічною інспекцією, Республіканським комітетом Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища, державними управліннями охорони навколишнього природного середовища в областях, місті Севастополі, Державною екологічною інспекцією в Автономній Республіці Крим, Державною екологічною інспекцією Азовського моря, Державною Азово-Чорноморською екологічною інспекцією, Державною екологічною інспекцією з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря, державними екологічними інспекціями в областях, місті Севастополі, головними управліннями Міністерства внутрішніх справ в Автономній Республіці Крим, місті Севастополі, місті Києві та Київській області, обласними управліннями Міністерства внутрішніх справ забезпечити контроль за дотриманням користувачами мисливських угідь вимог законодавства при видачі ліцензій та відстрільних карток на добування мисливських тварин, охороною державного мисливського фонду від браконьєрів, дотримання мисливцями правил полювання, норм добування тварин та техніки безпеки.
 4. Користувачам мисливських угідь:
  • 4.1. Установити місця та порядок проведення полювань, конкретні дати відкриття та закриття полювання на той чи інший вид мисливських тварин, дні полювання, норми добування тварин у межах, визначених наказом територіального органу виконавчої влади в галузі ведення мисливського господарства.
  • 4.2. Забезпечити дотримання профілактичних заходів щодо сказу та інших небезпечних хвороб, проведення ветеринарно-санітарної експертизи добутих тварин. Сезон полювання починати з підтвердження відповідними органами ветеринарної медицини згідно із Законом України «Про ветеринарну медицину».
  • 4.3. Визначити пропускну спроможність мисливських угідь, узгодити її з територіальними органами виконавчої влади в галузі ведення мисливського господарства та охорони навколишнього природного середовища України.
  • 4.4. Забезпечити дотримання порядку обліку, видачі й повернення ліцензій, відстрільних карток, обліку добутої дичини, організації та здійснення полювання. Видавати мисливцям ліцензії та відстрільні картки із зазначенням у них конкретної дати та місця здійснення полювання.
  • 4.5. Перед початком полювання забезпечити реєстрацію мисливців і проведення інструктажів з питань техніки безпеки при поводженні із зброєю та здійсненні полювань. Допускати до полювання лише тих мисливців, які мають документи на право полювання, передбачені статтею 14 Закону України «Про мисливське господарство та полювання».
  • 4.6. Забезпечити належну охорону державного мисливського фонду, суворе дотримання мисливцями правил полювання та техніки безпеки.
 5. онтроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови — Бородаєва І.В.
 6. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Перший заступник Голови
Ю.М.Марчук