Сегодня:

Форум клуба "18 миллиметров"

Порядок выдачи удостоверения охотника (українською мовою)

Порядок видачі посвідчення мисливця та контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання

І. Загальна частина

 1. Цей Порядок, розроблений Міністерством лісового господарства України відповідно до Положення про мисливське господарство та порядок здійснення полювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. №780 та Змін і доповнень до нього, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1997 року №245, встановлює порядок видачі посвідчення мисливця та контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання.
 2. Документами на право полювання є посвідчення мисливця, контрольна картка обліку добутої дичини і порушень правил полювання /контрольна картка/ з відміткою про сплату державного мита та інші необхідні документи, передбачені в п. 14 Положення про мисливське господарство та порядок здійснення полювання.
 3. Термін дії посвідчення мисливця не обмежений. Контрольна картка діє протягом одного мисливського сезону.
 4. Посвідчення мисливця видається Мінлісгоспом та його органами на місцях після складання громадянином екзамену за відповідною програмою.
 5. Розмір плати за видачу посвідчення мисливця та контрольної картки встановлюється Мінлісгоспом за погодженням з Мінфіном.
 6. II. Порядок видачі посвідчення мисливця та контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання

 7. Мінлісгосп України виготовляє номерні (із зазначенням серії по областях) бланки посвідчень мисливця та контрольні картки.
 8. Спеціально уповноважені державні органи у галузі ведення мисливського господарства, надалі — державні органи, отримують від Мінлісгоспу України необхідну кількість бланків посвідчення мисливця та контрольних карток.
 9. Ведення справ з питань видачі посвідчень мисливця та контрольних карток обліку добутої дичини і порушень правил полювання здійснюється: Мінлісгоспом — для жителів м. Києва; обласними управліннями лісового господарства, державними лісогосподарськими об’єднаннями — для жителів Автономної Республіки Крим, областей; Севастопольським державним лісомисливським господарством — для жителів м. Севастополя.
 10. Посвідчення мисливця та контрольна картка обліку добутої дичини і порушень правил полювання підписуються: Міністром, його заступниками, начальником управління мисливського господарства, його заступником, керівниками, відповідних органів, які видали зазначені документи або посадовими особами, які виконують їх обов’язки.
 11. При уповноваженому державному органі Автономної Республіки Крим, областей та м. Севастополя створюється комісія по прийому екзаменів за відповідною комп’ютерною програмою у громадян, що бажаюють стати мисливцями.
 12. Громадяни, які виявили бажання стати мисливцями, пишуть заяву та заповнюють анкету встановленого зразка (додаток №1) і здають їх уповноваженому державним органом мисливствознавцю в районі, який зібрані заяви і анкети надсилає до державного органу області.
  Під час подачі зазначених документів заявник пред’являє паспорт, а у випадках, передбачених законодавством України, — інший документ, який засвідчує особу.
 13. У встановлений день, але не пізніше 2 /двох/ місяців від дня подачі заяви, за погодженням з уповноваженим державним органом мисливствознавцем району громадянин повинен прибути до державного органу для здачі екзамену. Про результат здачі екзамену голова комісії повідомляє громадянина в той самий день.
 14. 13. У разі позитивного рішення екзаменаційної комісії відповідні дані про мисливця заносяться в автоматизовану інформаційну систему (АІС) із наступним занесенням їх в бланк посвідчення мисливця.
  У випадку нездачі громадянином екзамену йому надається термін в 2 місяці для підготовки, після чого він може скласти екзамен повторно.
 15. Для одержання посвідчення мисливця та контрольної картки мисливець повинен перерахувати на рахунок державного органу вартість посвідчення і контрольної картки та сплатити державне мито. Квитанції про сплату вартості вищезазначених документів і сплату державного мита громадянин подає уповноваженому державним органом мисливствознавцю в районі, який передає їх до державного органу області.
 16. Підписані і завірені печаткою державного органу посвідчення мисливця та контрольні картки передаються мисливствознавцям в районах для вручення їх мисливцям за місцем їх постійного проживання при пред’явленні паспорта або документа, що його замінює.
 17. Мисливець, який був позбавлений права полювання до 3 (трьох) років і в нього були вилучені посвідчення мисливця і контрольна картка обліку добутої дичини і порушень правил полювання, може отримати нове посвідчення мисливця та контрольну картку на загальних підставах із нововступаючими лише після закінчення терміну, на який він був позбавлений права полювання.