Сегодня:

Форум клуба "18 миллиметров"

Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань мисливського господарства, полювання та рибальства, охорони, використання і відтворення тваринного світу (від 21 січня 2010 року) (укр)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань мисливського господарства, полювання та рибальства, охорони, використання і відтворення тваринного світу

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
  • у статті 85:
   у частині першій:

   • в абзаці першому слова «в дозволі на їх добування» замінити словами «в контрольній картці обліку добутої дичини і порушень правил полювання та в дозволі на їх добування»;
   • в абзаці другому слова «від двох до двадцяти» замінити словами «від шести до шістдесяти», а слова «від десяти до тридцяти» — словами «від тридцяти до дев’яноста»;
   • в абзаці другому частини другої слова «від двадцяти до сорока» замінити словами «від шістдесяти до ста двадцяти», а слова «від тридцяти до п’ятдесяти» — словами «від дев’яноста до ста п’ятдесяти»;
  • в абзаці другому статті 851 слова «від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» замінити словами «від дев’яти до двадцяти одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян»;
  • у статті 881:
   • в абзаці другому частини першої слова «від одного до п’яти» замінити словами «від трьох до п’ятнадцяти»;
   • в абзаці другому частини другої слова «від трьох до восьми» замінити словами «від дев’яти до двадцяти чотирьох»;
   • в абзаці другому частини третьої слова «від одного до п’яти» замінити словами «від трьох до п’ятнадцяти»;
  • в абзаці другому статті 89 слова «від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» замінити словами «від дев’яти до двадцяти одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян»;
  • в абзаці другому статті 91 слова «від трьох до восьми» замінити словами «від дев’яти до двадцяти чотирьох», слова «від п’яти до десяти» — словами «від п’ятнадцяти до тридцяти», а слова «чи без такої» виключити;
  • в абзаці другому статті 912 слова «від одного до шести» замінити словами «від трьох до вісімнадцяти», а слова «від трьох до десяти» — словами «від дев’яти до тридцяти»;
  • в абзаці другому статті 1885 слова «від п’яти до десяти» замінити словами «від дев’яти до п’ятнадцяти», а слова «від десяти до тридцяти» — словами «від п’ятнадцяти до сорока п’яти»;
  • частини другу і третю статті 242 викласти в такій редакції:
   • «Від імені органів мисливського господарства розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового, мисливського господарства та полювання і його заступники, начальник управління мисливського господарства спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового, мисливського господарства та полювання і його заступники, керівники, заступник керівника з питань мисливського господарства, головні лісничі, головні мисливствознавці, начальники відділів (секторів), головні або провідні спеціалісти відділів (секторів) мисливського господарства територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового, мисливського господарства та полювання, державні районні мисливствознавці, керівники, головні лісничі, лісничі, головні мисливствознавці, мисливствознавці держлісгоспів, інших державних лісогосподарських підприємств, а також державних лісомисливських та державних мисливських господарств.
   • Керівниками, заступником керівника з питань мисливського господарства, головними лісничими, головними мисливствознавцями, начальниками відділів (секторів), головними або провідними спеціалістами відділів (секторів) мисливського господарства територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового, мисливського господарства та полювання, державними районними мисливствознавцями, керівниками, головними лісничими, лісничими, головними мисливствознавцями, мисливствознавцями держлісгоспів, інших державних лісогосподарських підприємств, а також державних лісомисливських та державних мисливських господарств штраф до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за правопорушення, передбачені частиною першою статті 85 цього Кодексу, може стягуватися на місці»;
  • у частині третій статті 2421 слова «частинами першою та» замінити словом «частиною», а після цифр «153» доповнити словами та цифрами «штраф до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за правопорушення, передбачені частиною першою статті 85″;
  • у статті 255:
   пункт 9 частини першої доповнити абзацом четвертим такого змісту:

   • «громадський мисливський інспектор (частина друга статті 85)»;

   у частині другій:

   • у пункті 5 слова та цифри «(стаття 912 в частині порушення правил полювання)» замінити словами та цифрами «(частина перша статті 85, стаття 912 в частині порушення правил полювання)»;
   • пункт 7 після цифр «82» доповнити словами та цифрами «частина перша статті 85, стаття»;
   • у пункті 14 слово та цифри «стаття 771″ замінити словами та цифрами «статті 75, 76, 771, частина перша статті 85, стаття 89″;
  • у частині першій статті 258 слова «частинами першою та» замінити словом «частиною», а після слів «доходів громадян» доповнити словами та цифрами «частиною першою статті 85, якщо розмір штрафу не перевищує семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25 — 26, ст. 131):
  • у статті 248:
   • в абзаці другому частини першої слова «до ста» замінити словами «від ста до двохсот»;
   • в абзаці другому частини другої слова «від ста до двохсот» замінити словами «від двохсот до чотирьохсот»;

   доповнити приміткою такого змісту:

   • «Примітка. Істотною шкодою у цій статті, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка у двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян»;
  • у статті 249:
   • в абзаці другому частини першої слова «до ста» замінити словами «від ста до двохсот»;

   частину другу викласти в такій редакції:

   • «2. Ті самі діяння, якщо вони вчинені із застосуванням вибухових, отруйних речовин, електроструму або іншим способом масового знищення риби, звірів чи інших видів тваринного світу або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -
   • караються штрафом від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого».
 3. У Законі України «Про мисливське господарство та полювання» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 18, ст. 32; 2003 р., N 30, ст. 247; 2004 р., N 7, ст. 58, N 32, ст. 91):
  • преамбулу після слів «організації охорони» доповнити словами «регулювання чисельності»;
  • у статті 1:
   • абзац шостий після слів «є охорона» доповнити словами «регулювання чисельності диких тварин», а слова «мисливського спорту і» виключити;

   після абзацу десятого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

   • «мисливські угіддя державного мисливського резерву (або запасу) — мисливські угіддя, які не закріплені за певними користувачами або звільнилися за рахунок позбавлення права користування, охорона яких та регулювання чисельності тварин на яких здійснюються безпосередньо територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання;
   • дозвіл на добування — документ (ліцензія, відстрільна картка, дозвіл на селекційний, діагностичний та науковий відстріл), який дає право на добування (в тому числі відлов) дикої тварини (тварин), а також право на використання (транспортування, перенесення, зберігання) продукції полювання;
   • незаконно добута продукція полювання — дика тварина чи її частина, добута (відловлена) чи набута будь-яким іншим шляхом з порушенням вимог цього Закону чи інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до нього, що регулюють відносини у сфері користування природними ресурсами України».

   У зв’язку з цим абзаци одинадцятий — сімнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим — двадцятим;

   • абзац шістнадцятий після слів «шляхом полювання» доповнити словами «або придбані (набуті) будь-яким іншим шляхом»;
   • абзац сімнадцятий виключити;
   • після абзацу сімнадцятого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
   • «регулювання чисельності диких тварин — вилучення (відстріл та відлов) диких тварин, що перебувають у стані природної волі, за умови, що їх чисельність на конкретній території загрожує життю та здоров’ю людей, свійських тварин, завдає значних збитків сільському, лісовому чи мисливському господарству, порушує природний баланс видів, загрожує існуванню інших видів диких тварин;
   • сезон полювання — період року (конкретна дата початку та закінчення), протягом якого дозволяється полювання на певний вид мисливських тварин;
   • темний період доби — період доби, що починається за годину після заходу сонця і закінчується за годину до сходу сонця».

   У зв’язку з цим абзаци вісімнадцятий — двадцятий вважати відповідно абзацами двадцять першим — двадцять третім;

  • у статті 2 слова «або утримуються у напіввільних умовах» виключити;
  • у статті 3:
   частину п’яту викласти в такій редакції:

   • «Мисливські тварини, вилучені з природного середовища в установленому законом порядку, розведені в неволі, напіввільних умовах або набуті іншим шляхом, не забороненим законом, можуть перебувати у приватній, комунальній власності юридичних та фізичних осіб»;

   у частині шостій слово «окремих» виключити;

  • у частині першій статті 4 та статті 37 слова «місцеві органи» та «місцевими органами» замінити відповідно словами «територіальні органи» та «територіальними органами»;
  • у статті 6:
   • назву доповнити словами «його територіальних органів»;

   після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

   • «розроблення та прийняття в межах своїх повноважень нормативно-правових актів з питань ведення мисливського господарства та полювання, мисливського собаківництва, використання ловчих звірів і птахів».

   У зв’язку з цим абзаци четвертий — шістнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим — сімнадцятим;

   абзаци п’ятий, шостий і дванадцятий викласти в такій редакції:

   • «видача в установленому порядку дозволів на використання мисливських тварин, що перебувають у державній власності, за винятком тих, що знаходяться на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду;
   • встановлення відповідно до законодавства обмежень щодо використання державного мисливського фонду, а також прийняття рішення про припинення полювання у випадках, передбачених цим Законом»;
   • «встановлення порядку видачі паспортів на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів»;

   абзац тринадцятий доповнити словами «розроблення та затвердження відповідних навчальних програм з питань мисливського господарства та полювання»;

   доповнити частиною другою такого змісту:

   • «Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання здійснює покладені на нього повноваження безпосередньо, через свої територіальні органи та орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим у галузі лісового і мисливського господарства та полювання»;
  • у статті 12:
   • частину першу після слова «віку» доповнити словами «іноземці, які»;
   • абзац другий частини третьої доповнити словами «(крім випадків регулювання чисельності диких тварин, польових випробувань і змагань мисливських собак (не нижче обласного рівня)»;
  • у статті 14:у частині першій:
   • абзац перший після слова «полювання» доповнити словами «(для громадян України)»;
   • абзац четвертий після слова «картка» доповнити словами «дозвіл на діагностичний та селекційний відстріл»;
   • абзац п’ятий доповнити словами «у разі її використання»;
   • в абзаці шостому слова «з відміткою про допуск до полювання у поточному році» виключити;

   частину третю викласти в такій редакції:

   • «Посвідчення мисливця та щорічна контрольна картка обліку добутої дичини і порушень правил полювання, родоводи і паспорти на собак мисливських порід, які можуть використовуватися в полюванні, паспорти на інших ловчих звірів і птахів видаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання або його територіальними органами»;
  • у статті 15:
   у частині другій:

   • в абзаці третьому слова «з допуском до полювання у поточному році» виключити;

   абзац шостий викласти в такій редакції:

   • «мисливських вишок»;

   частину третю викласти в такій редакції:

   • «Полювання може здійснюватися з мисливською зброєю, що належить іншій фізичній особі або користувачу мисливських угідь, лише у присутності власника цієї зброї або уповноваженого працівника користувача мисливських угідь, за яким закріплена ця мисливська зброя, за умови наявності у власника зброї чи уповноваженого працівника користувача мисливських угідь відповідних дозволів, виданих органом внутрішніх справ»;
  • у статті 16:
   • назву доповнити словами «віднесених до державного мисливського фонду»;
   • у частині першій слова «та кам’яну, норку американську, тхора лісового», «нутрію вільну» виключити, а після слова «білку» доповнити словами «віднесених до державного мисливського фонду»;
   • частину другу після слів «мисливських тварин» доповнити словами «віднесених до державного мисливського фонду»;

   доповнити частиною третьою такого змісту:

   • «Полювання може здійснюватися з мисливським собакою, що належить іншій фізичній чи юридичній особі, за наявності у мисливця паспорта на такого собаку»;
  • статтю 17 викласти в такій редакції:
   • «Стаття 17. Дозволи на добування мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду
   • Добування мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду здійснюється за дозволом — ліцензією або відстрільною карткою.
   • За ліцензією здійснюється полювання на кабана, лань, оленів європейського та плямистого, козулю, лося, муфлона, білку, бабака, бобра, борсука, ондатру, куницю лісову.
   • За відстрільною карткою здійснюється полювання на пернату дичину, кроля дикого, зайця-русака, єнотовидного собаку, вовка, лисицю, шакала, куницю кам’яну, норку американську, тхора лісового.
   • За дозволом може здійснюватися відстріл (відлов) будь-якого виду мисливських тварин з метою селекційного відбору, ветеринарно-санітарної експертизи, регулювання чисельності.
   • Добування вовка, лисиці, єнотовидного собаки та шакала дозволяється здійснювати також за наявності у мисливця ліцензії або відстрільної картки на добування інших мисливських тварин.
   • Ліцензії видаються мисливцям користувачем мисливських угідь, який отримує їх у спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання або у визначеному ним територіальному органі.
   • Відстрільні картки видаються мисливцям користувачем мисливських угідь.
   • Ліцензії та відстрільні картки видаються мисливцям із зазначенням у них терміну та місця здійснення полювання з урахуванням лімітів добування мисливських тварин та пропускної спроможності мисливських угідь»;
  • у статті 18:
   • назву доповнити словами «віднесених до державного мисливського фонду»;
   частину другу викласти в такій редакції:
   • «Вартість відстрільних карток на добування мисливських тварин встановлює користувач мисливських угідь»;
   доповнити частиною третьою такого змісту:
   • «Дозволи на добування мисливських тварин з метою селекційного відбору, санітарно-ветеринарної експертизи, регулювання чисельності диких тварин видаються безоплатно. У разі добування мисливських тварин за вказаними дозволами, які надаються відповідно до лімітів, користувач угідь закриває ліцензію та сплачує її вартість»;
  • текст статті 19 викласти в такій редакції:
   «Полювання може здійснюватися у такі строки:
   • на норця великого, качок (крім гоголя, черні білоокої, савки, огара, галагаза, гаги звичайної, лутка, крохалів), лиску, курочку водяну, пастушка, куликів (крім кулика-сороки, ходуличника, шилодзьобки, кроншнепів, чайки, лежня, дерихвоста, поручайника, крем’яшника, чорниша, перевізника, фіфі, зуйка морського, малого, великодзьобого, галстучника), голубів (крім голуба-синяка) — у серпні — грудні;
   • на гусок: сіру, білолобу велику, гуменника — у серпні — січні;
   • на куріпку сіру, фазана — у жовтні — грудні;
   • на перепела — у серпні — листопаді;
   • на самця козулі — з 1 травня по грудень включно;
   • на самців лані, оленів європейського і плямистого, лося, муфлона, кабана та його молодняк, здатний до самостійного існування, — у серпні — січні;
   • на самок лані, оленів європейського і плямистого, козулі, лося, муфлона, кабана та їх молодняк, здатний до самостійного існування, — у вересні — грудні;
   • на бабака — у червні — вересні;
   • на борсука — у жовтні — листопаді;
   • на білку, бобра, ондатру, куниць лісову та кам’яну, норку американську, тхора лісового, єнотовидного собаку, лисицю, вовка — з жовтня по лютий включно;
   • на кроля дикого та зайця-русака — з 1 листопада по січень включно.
   Строки полювання (конкретна дата відкриття та закриття полювання на певний вид мисливських тварин, дні полювання протягом тижня) та порядок його здійснення, а також норма добування мисливських тварин визначаються користувачем мисливських угідь у межах строків, визначених цим Законом, за погодженням з відповідним територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та доводяться користувачами мисливських угідь до відома громадськості»;
  • у статті 20:
   у частині першій:
   • абзац третій пункту 2 доповнити словами «(крім відстрілу і відлову хижих та шкідливих тварин)»;

   у пункті 4:

   • абзац вісімнадцятий доповнити словами «або з використанням набоїв, споряджених кулями і шротом діаметром більше 5 мм (N 0000)»;
   • в абзаці дев’ятнадцятому слова «(крім вовка)» замінити словами «(крім вовка, єнотовидного собаки, лисиці та шакала)»;
   • в абзаці двадцять першому слова «з допуском до полювання» виключити;

   доповнити абзацом двадцять другим такого змісту:

   • «полювання з дерев та мисливських вишок без дозволу користувача угідь»;
   • пункт 5 після слів «цього факту» доповнити словами «у щорічній контрольній картці обліку добутої дичини і порушень правил полювання, а також»;
   • пункт 9 після слів «птахів, загиблих» доповнити словами «мисливських птахів, самовільне привласнення знайдених в угіддях загиблих мисливських»;

   доповнити частиною третьою такого змісту:

   • «Виявлені тварини (або їх частини) та знаряддя добування таких тварин, законність набуття яких не підтверджена відповідними документами, вважаються незаконно добутими»;
  • у статті 28:
   частину першу викласти в такій редакції:

   • «Користувачі мисливських угідь забезпечують їх упорядкування протягом двох років з дня надання таких угідь у користування»;

   доповнити частинами третьою і четвертою такого змісту:

   • «Проекти організації та розвитку мисливського господарства після їх розроблення погоджуються територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у галузі лісового і мисливського господарства та полювання, територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.
   • Проекти організації та розвитку мисливського господарства, розроблені відповідно до існуючих на момент їх реалізації вимог, вважаються дійсними до закінчення строку їх дії за умови відсутності зміни площі та меж мисливських угідь»;
  • текст статті 29 викласти в такій редакції:
   • «З метою охорони мисливських угідь користувачі угідь створюють єгерську службу з розрахунку не менш як один єгер на п’ять тисяч гектарів лісових або десять тисяч гектарів польових чи водно-болотних мисливських угідь»;
  • у статті 30:у частині першій:абзац п’ятий викласти в такій редакції:
   • «організовувати полювання для мисливців, у тому числі шляхом укладання відповідних договорів з ними або з юридичними особами, що представляють їхні інтереси, зокрема іноземними, надавати повний комплекс послуг, пов’язаних із здійсненням полювання, включаючи проживання, харчування, пересування мисливців та осіб, які їх супроводжують»;

   доповнити абзацами сьомим — дев’ятим такого змісту:

   • «на відшкодування збитків від порушників правил полювання за добуті незаконним шляхом тварини;
   • регулювати чисельність диких тварин, проводити відстріл та відлов бродячих котів і собак, вживати невідкладних заходів для вилучення та ізоляції тварин, що мають ознаки хвороб, небезпечних для життя та здоров’я людей;
   • утримувати та розводити мисливських тварин у неволі чи напіввільних умовах у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі лісового і мисливського господарства та полювання за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища»;

   в абзаці дванадцятому частини другої слова «шести», «чотирьох» і «двох» замінити відповідно словами «тридцяти», «двадцяти п’яти» і «двадцяти»;

   частину третю викласти в такій редакції:

   • «У разі систематичного невиконання або порушення користувачем мисливських угідь зазначених вимог спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання за поданням його територіального органу або спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища може попередити користувача про необхідність усунення порушення у визначений термін чи заборонити використання державного мисливського фонду в угіддях цього користувача строком до двох років»;
  • у статті 33:
   • у частині першій слова «за дозволом користувача мисливських угідь» виключити;
   • частину четверту після слова «лисиць» доповнити словами «єнотовидних собак», а слова «мисливських угідь» замінити словами «мисливських угідь, і здійснюється без спеціального на це дозволу протягом року»;
   • частину п’яту виключити;
   • частину шосту після слова «здійснюються» доповнити словами «протягом року»;
  • у статті 34:назву викласти в такій редакції:
   • «Стаття 34. Полювання із собаками мисливських порід, іншими ловчими звірами та птахами»;

   частину першу після слів «користувачем мисливських угідь» доповнити словами «за погодженням з територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання»;

   у частині п’ятій слова «з відміткою про допуск до полювання в поточному році» виключити;

   частину шосту викласти в такій редакції:

   • «Організація обліку племінних собак мисливських порід, ведення єдиної системи накопичення інформації з племінної справи (ведення єдиних племінних книг, видача на їх підставі родоводів єдиного зразка та паспортів на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів), розроблення та затвердження нормативної документації з мисливського собаківництва (інструкцій, положень, правил випробувань тощо) здійснюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання»;
  • частину сьому статті 35 доповнити словами «номера ліцензії, за якою вони добуті»;
  • у статті 39:частину першу доповнити пунктом 17 такого змісту:
   • «17) використовувати відповідно до законодавства спеціальні засоби»;

   частину другу викласти в такій редакції:

   • «Права, визначені в пунктах 2 — 6, 8, 11 та 15 цієї статті, поширюються також на єгерів та посадових осіб користувачів мисливських угідь, уповноважених на охорону державного мисливського фонду (в межах, закріплених за користувачами мисливських угідь). Права, визначені в пунктах 2, 3, 5 та 15 цієї статті, поширюються також на громадських інспекторів охорони навколишнього природного середовища та громадських мисливських інспекторів. Права, визначені в пунктах 2 — 6, 8, 14 та 15 цієї статті, поширюються також на державних районних мисливствознавців, головних лісничих, лісничих, головних мисливствознавців та мисливствознавців держлісгоспів, інших державних лісогосподарських підприємств, а також державних лісомисливських та державних мисливських господарств»;

   у частині третій слова «посвідчення особи і дозволу органів внутрішніх справ на користування цією зброєю» замінити словами «службового посвідчення, а для громадських інспекторів — посвідчення громадського інспектора та письмового розпорядження (наказу) на проведення рейду. Рейд очолює посадова особа спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання або центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища чи їх територіальних органів»;

  • у статті 40:
   • у частині першій слова «їх органів на місцях» замінити словами «їх територіальних органів, посадові особи та єгері користувачів мисливських угідь, уповноважені на охорону державного мисливського фонду»;
   • частину другу після слів «посадової особи» доповнити словами «та єгеря», а слово «уповноваженої» замінити словом «уповноважених»;
   • частину третю після слів «посадовій особі» доповнити словами «або єгерю», а слова «нею», «їй», «вона займала» замінити відповідно словами «ними», «їм», «вони займали»;
   • частину четверту після слів «посадовій особі» доповнити словами «або єгерю», а слово «їй» замінити словом «їм»; частину п’яту після слів «посадової особи» доповнити словами «або єгеря», слова «її сім’ї» замінити словами «їх сімей», а слово «нею» замінити словом «ними»;
   • частину шосту після слів «посадової особи» доповнити словами «або єгеря», а після слів «посадова особа» доповнити словами «або єгер»;
   • доповнити частиною сьомою такого змісту:
    • «Посадові особи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання, їх територіальних органів, посадові особи та єгері державних підприємств, уповноважені на охорону державного мисливського фонду, відносяться до державної лісової охорони та мають право на носіння форми встановленого зразка і вогнепальної зброї»;
  • у статті 42:у частині другій:
   • абзац третій доповнити словами «правил регулювання їх чисельності»;
   • абзац дев’ятий після слова «виготовленні» доповнити словом «перевезенні»;

   абзац десятий викласти в такій редакції:

   • «придбанні, перевезенні, переробці та збуті незаконно добутої продукції полювання і продукції, переробленої в таксидермічних майстернях та цехах переробки без зазначення законності її набуття»;

   абзац чотирнадцятий після слова «реалізації» доповнити словами «транспортування, переробці продукції полювання»;

   доповнити абзацами п’ятнадцятим — вісімнадцятим такого змісту:

   • «порушенні прав користувачів мисливських угідь;
   • порушенні правил техніки безпеки та поводження із зброєю на полюванні;
   • перешкоджанні здійсненню державного контролю в галузі мисливського господарства та полювання, контролю користувачів угідь за додержанням чинного законодавства з питань полювання;
   • порушенні вимог ведення мисливського собаківництва та порядку видачі родоводів і паспортів на собак мисливських порід, інших ловчих звірів та птахів»;
  • у статті 43:
   • частину першу доповнити словами «а за їх відсутності — за розрахунками користувачів мисливських угідь»;

   доповнити частиною четвертою такого змісту:

   • «Кошти, за відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення законодавства у галузі ведення мисливського господарства та полювання, зараховуються на рахунок користувача мисливських угідь, якому заподіяні збитки»;
  • в абзаці другому пункту 1 розділу VII «Прикінцеві положення» слова та цифри «1 січня 2010 року» замінити словами та цифрами «1 січня 2015 року»;
  • у тексті Закону слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання», «місцевий орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання» і «місцевий орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища» в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання», «територіальний орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання» і «територіальний орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища» у відповідному відмінку і числі.
 4. У статті 23 Закону України «Про тваринний світ» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 14, ст. 97): в абзаці шостому частини першої слова «з відміткою про допуск до полювання в поточному році» виключити;частину третю викласти в такій редакції:
  • «Посвідчення мисливця та щорічна контрольна картка обліку добутої дичини і порушень правил полювання видаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання і його територіальними органами та органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового і мисливського господарства та полювання відповідно до порядку, встановленого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання».

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України
В. ЮЩЕНКО

м. Київ
21 січня 2010 року
N 1827-VI